پودر تونرهای اچ پی برند سدرا


اچ پی

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

پودر تونر 1515 اچ پی سدرا - باندل (500 گرمی)

باندل پودر تونر 1515 سدرا 500 گرمی 4 رنگ از مواد مصرفی کارتریج پرینتر لیزری است و مناسب برای پرینتر های (HP COLOR LASERJET CP 1215-1025-M175-4700-2320) است.


پودر تونر 1005 پریمیوم سدرا (1505) اچ پی (1 کیلو)

پودر تونر 1005 پریمیوم سدرا مناسب برای شارژ کارتریج های (HP 05A/12A/26A/36A/64A/81A/85A) که مناسب پرینتر های (HP PREMIUM PLUS P1505-203-4014-604-3015-1102-402) می‌باشد. مبدا این پودر (Handan Hanguang OA Toner) و با برند سدرا عرضه می‌شود.


پودر تونر 1320 پریمیوم سدرا اچ پی (1 کیلو)

پودر تونر 1320 پریمیوم سدرا مناسب برای شارژ کارتریج های (HP 12A/13A/49A) که مناسب پرینتر های (HP PREMIUM PLUS 1010-3050-1300-1200) می‌باشد. مبدا این پودر (Handan Hanguang OA Toner) و با برند سدرا عرضه می‌شود.


پودر تونر 1005/1320 سدرا (یونیورسال) اچ پی (1 کیلو)

​​​​پودر تونر 1005 سدرا مناسب برای شارژ کارتریج های (HP 05A/12A/26A/36A/64A/81A/85A) که مناسب پرینتر های (HP PREMIUM PLUS P1505-203-4014-604-3015-1102-402) می‌باشد. مبدا این پودر (Jadi Imaging Technologies) و با برند سدرا عرضه می‌شود.


پودر تونر 1320 سدرا اچ پی (1 کیلو)

پودر تونر 1320 سدرا مناسب برای شارژ کارتریج های (HP 12A/13A/49A) که مناسب پرینتر های (HP PREMIUM PLUS 1010-3050-1300-1200) می‌باشد. مبدا این پودر (Jadi Imaging Technologies) و با برند سدرا عرضه می‌شود.


دسته‌بندی