اتاق معامله


  • {{value}}
موضوع معامله را بنویسید. موضوع معامله را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نوع معامله را انتخاب کنید.
متن پیشنهاد شما را بنویسید. متن پیشنهاد شما را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. متن پیشنهاد شما را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
آپلود تصویر را انتخاب کنید.

در صورتی که تصویری از اقلام معامله دارید بارگذاری کنید

تاریخ مناسب برای معامله را بنویسید. تاریخ مناسب برای معامله را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ مناسب برای معامله معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1400/01/22
برآورد مبلغ معامله را بنویسید. برآورد مبلغ معامله را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. برآورد مبلغ معامله را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000

به تومان بنویسید

نام همکار را بنویسید. نام همکار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تماس را بنویسید. شماره تماس را کوچک‌تر از 11 حرف بنویسید. شماره موبایل را صحیح وارد نمایید

کمی صبر کنید...

در این اتاق می توانید معامله ویژه خود را اعم از خرید یا فروش اقلام خاص با مشخصات آن ارائه نمایید. به طور مثال اگر کالایی مورد نیاز شما است که در سایت موجود نیست، و یا پیشنهاد خریدی با تعداد بالاتر و قیمتی ویژه در سر دارید، از این طریق ارسال نمایید. یا اگر تعدادی از اقلام کالا را به قیمتی ویژه می توانید در سایت به فروش برسانید، از این طریق اقدام نمایید. این تاجر ها هستند که خرید خوب و فروش خوب را می شناسند و اقدام می کنند.

برو به بالا