تغییر اطلاعات کاربری

برای تفییر اطلاعات شخصی خود و اطلاعات ارسال سفارشات، کافیه که روی اسم خود کلیک کرده و وارد بخش کاربریتون شوید.

capcit.com


پس از ورود به بخش کاربری، در منو باز شده روی گزینه مشخصات کاربری شوید: 

capcit.com/user


در صفحه باز شده، شما می‌توانید تمامی اطلاعات کاربری و اطلاعات تحویل سفارشات خود را تغییر داده و مجددا ذخیره کنید: 

https://capcit.com/user/profile


همچنین شما می‌تونید با کلیک بر روی «ویرایش مشخصات کاربری»، به صورت مستقیم وارد پنل خود شوید.