cereal and three buns

به مناسبت عید غدیر!

 در روزگار قدیم دو نفر در مسافرت با هم رفیق شدند و در محلی برای غذا خودرن نشستند. یکی از آن دو نفر پنج نان از بساط خود بیرون آورد و دیگری سه نان. در آن هنگام مردی از آنجا عبور می کرد، او که به دنبال غذا بود را به خوردن غذا در ازای دریافت پول دعوت کردند و سه نفری آن هشت نان را به طور مساوی خوردند. پس از اتمام غذا، آن مهمان، هشت درهم به این دو فرد داد و رفت. این دو بر سر تقسیم آن هشت درهم اختلاف کردند. صاحب سه نان گفت: نصف هشت درهم مال من است ولی صاحب پنج نان می گفت: سه درهم مال توست چون سه نان بیشتر نداشتی و من پنج نان داشتم و باید پنج درهم بگیرم اما صاحب سه نان قبول نمی کرد.
این دو نفر اختلاف خود را پیش امام علی علیه السلام بردند و ایشان فرمود: اگر عدالت را بین شما رعایت کنم قبول خواهید کرد؟ گفتند بله ...

بنظر شما نحوه صحیح تقسیم این پول باید چگونه باشد؟

کد تخفیف 1% به مناسبت عید غدیر  جهت استفاده در تعداد محدود (دارای سقف استفاده) تا پایان هفته به افرادی که جواب صحیح را در دیدگاه های این صفحه بیان کنند اعطا خواهد شد. عیدتان مبارک!

بروزرسانی: (98/5/30)

   علی به صاحب سه نان فرمود: یک درهم برای توست و هفت درهم نیز برای دیگری. صاحب سه نان گفت: چگونه چنین چیزی ممکن است!؟ چرا من باید یک درهم بگیرم و دیگری هفت درهم!؟؟ حضرت فرمود: سه نفر بوده اید و هشت نان خورده شده است، اگر هر نان را به سه قسمت تقسیم کنیم مجموعا بیست و چهار تکه نان خواهد شد.

 و سهم هر یک از شما هشت تکه خواهد بود. حال تو که سه نان داشتی در واقع نُه تکه نان داشته ای که هشت تکه اش را خودت خورده ای و یک تکه از آن سهم مهمان شده است و آنکه پنج نان داشت نیز پانزده تکه نان داشته که هشت تکه ی آن را خودش تناول کرده و هفت تکه ی دیگر سهم مهمان شده لذا به ازای هر تکه ای که به مهمان داده اید یک درهم خواهد بود و سهم تو بیش از یک درهم نیست و سهم دوست تو نیز هفت درهم خواهد شد. در حالی که از عدالت علی و حقیقت مطلب شگفت زده بودند از محضر امام رفتند...