ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad 3/i3-1215U/4GB/256GB SSD/UHD

ویژگی‌های محصول
 • Processor: Intel Core i3-1215U
 • Ram: 4GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 256GB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
13,490,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad 3/i3-1215U/20GB/1TB HDD+512GB SSD/UHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • Processor: Intel® Core™ i3-1215U
 • Ram: 20GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe...
 • Graphics: Integrated Intel® UHD Graphics
17,540,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad 3/i3-1215U/20GB/1TB HDD+256GB SSD/UHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • Processor: Intel® Core™ i3-1215U
 • Ram: 20GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe...
 • Graphics: Integrated Intel® UHD Graphics
16,740,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad 3/i3-1215U/20GB/1TB HDD+128GB SSD/UHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • Processor: Intel® Core™ i3-1215U
 • Ram: 20GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 128GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe...
 • Graphics: Integrated Intel® UHD Graphics
16,840,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad 3/i3-1215U/20GB/512GB SSD/UHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • Processor: Intel® Core™ i3-1215U
 • Ram: 20GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
 • Graphics: Integrated Intel® UHD Graphics
15,840,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad 3/i3-1215U/20GB/1TB HDD/UHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • Processor: Intel® Core™ i3-1215U
 • Ram: 20GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
 • Graphics: Integrated Intel® UHD Graphics
15,940,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad 3/i3-1215U/20GB/1TB SSD/UHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • Processor: Intel® Core™ i3-1215U
 • Ram: 20GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
 • Graphics: Integrated Intel® UHD Graphics
17,140,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad 3/i3-1215U/20GB/256GB SSD/UHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • Processor: Intel® Core™ i3-1215U
 • Ram: 20GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
 • Graphics: Integrated Intel® UHD Graphics
15,040,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad 3/i3-1215U/12GB/1TB HDD+512GB SSD/UHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • Processor: Intel® Core™ i3-1215U
 • Ram: 12GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe...
 • Graphics: Integrated Intel® UHD Graphics
16,740,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad 3/i3-1215U/12GB/1TB HDD+256GB SSD/UHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • Processor: Intel® Core™ i3-1215U
 • Ram: 12GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe...
 • Graphics: Integrated Intel® UHD Graphics
15,940,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad 3/i3-1215U/12GB/1TB HDD+128GB SSD/UHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • Processor: Intel® Core™ i3-1215U
 • Ram: 12GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 128GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe...
 • Graphics: Integrated Intel® UHD Graphics
16,040,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad 3/i3-1215U/12GB/512GB SSD/UHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • Processor: Intel® Core™ i3-1215U
 • Ram: 12GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
 • Graphics: Integrated Intel® UHD Graphics
15,040,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad 3/i3-1215U/12GB/1TB HDD/UHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • Processor: Intel® Core™ i3-1215U
 • Ram: 12GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
 • Graphics: Integrated Intel® UHD Graphics
15,540,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad 3/i3-1215U/12GB/1TB SSD/UHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • Processor: Intel® Core™ i3-1215U
 • Ram: 12GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
 • Graphics: Integrated Intel® UHD Graphics
16,340,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad 3/i3-1215U/12GB/256GB SSD/UHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • Processor: Intel® Core™ i3-1215U
 • Ram: 12GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
 • Graphics: Integrated Intel® UHD Graphics
14,240,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad 3/i3-1215U/8GB/1TB HDD+512GB SSD/UHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • Processor: Intel® Core™ i3-1215U
 • Ram: 8GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe...
 • Graphics: Integrated Intel® UHD Graphics
16,540,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad 3/i3-1215U/8GB/1TB HDD+256GB SSD/UHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • Processor: Intel® Core™ i3-1215U
 • Ram: 8GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe...
 • Graphics: Integrated Intel® UHD Graphics
15,740,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad 3/i3-1215U/8GB/1TB HDD+128GB SSD/UHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • Processor: Intel® Core™ i3-1215U
 • Ram: 8GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 128GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe...
 • Graphics: Integrated Intel® UHD Graphics
15,840,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad 3/i3-1215U/8GB/512GB SSD/UHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • Processor: Intel® Core™ i3-1215U
 • Ram: 8GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
 • Graphics: Integrated Intel® UHD Graphics
14,840,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad 3/i3-1215U/8GB/1TB HDD/UHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • Processor: Intel® Core™ i3-1215U
 • Ram: 8GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
 • Graphics: Integrated Intel® UHD Graphics
15,340,000

دسته‌بندی