دسته‌بندی

ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3/i5-1155G7/8GB/1TB SSD/2GB-GeForce MX350 کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1155G7 (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
 • RAM: 8GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB SSD M2"
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX350 2GB GDDR4
21,950,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3/i5-1155G7/24GB/1TB HDD+1TB SSD/2GB-GeForce MX350 کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1155G7 (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
 • RAM: 24GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD 5400rpm 2.5" + 1TB M.2 SSD
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX350 2GB GDDR4
24,650,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3/i5-1155G7/24GB/1TB HDD+128GB SSD/2GB-GeForce MX350 کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1155G7 (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
 • RAM: 24GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD 5400rpm 2.5" + 128GB SSD
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX350 2GB GDDR4
22,650,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3/i5-1155G7/24GB/1TB SSD/2GB-GeForce MX350 کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1155G7 (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
 • RAM: 24GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB SSD M2"
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX350 2GB GDDR5
23,550,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3/i5-1155G7/12GB/1TB HDD+128GB SSD/2GB-GeForce MX350 کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1155G7 (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
 • RAM: 12GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD 5400rpm 2.5" + 128GB SSD
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX350 2GB GDDR4
21,650,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3/i5-1155G7/8GB/1TB HDD+128GB SSD/2GB-GeForce MX350 کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1155G7 (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
 • RAM: 8GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD 5400rpm 2.5" + 128GB SSD
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX350 2GB GDDR4
21,050,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3/i5-1155G7/12GB/1TB HDD+512GB SSD/2GB-GeForce MX350 کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1155G7 (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
 • RAM: 12GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD 5400rpm 2.5" + 512GB M2 SSD
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX350 2GB GDDR4
22,350,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3/i5-1155G7/12GB/1TB HDD+256GB SSD/2GB-GeForce MX350 کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1155G7 (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
 • RAM: 12GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD 5400rpm 2.5" + 256GB M2 SSD
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX350 2GB GDDR4
21,750,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3/i5-1155G7/12GB/1TB HDD/2GB-GeForce MX350 کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1155G7 (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
 • RAM: 12GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD 5400rpm 2.5"
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX350 2GB GDDR5
21,150,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3/i5-1155G7/12GB/512GB SSD/2GB-GeForce MX350 کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1155G7 (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
 • RAM: 12GB DDR4-3200
 • Storage: 512GB M2 SSD
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX350 2GB GDDR4
21,250,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3/i5-1155G7/12GB/256GB SSD/2GB-GeForce MX350 کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1155G7 (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
 • RAM: 12GB DDR4-3200
 • Storage: 256GB M2 SSD
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX350 2GB GDDR4
20,650,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3/i5-1155G7/24GB/1TB HDD+512GB SSD/2GB-GeForce MX350 کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1155G7 (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
 • RAM: 24GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD 5400rpm 2.5" + 512GB M.2 SSD
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX350 2GB GDDR4
23,350,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3/i5-1155G7/24GB/1TB HDD+256GB SSD/2GB-GeForce MX350 کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1155G7 (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
 • RAM: 24GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD 5400rpm 2.5" + 256GB M2 SSD
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX350 2GB GDDR4
22,750,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3/i5-1155G7/24GB/1TB HDD/2GB-GeForce MX350 کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1155G7 (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
 • RAM: 24GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD 5400rpm 2.5"
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX350 2GB GDDR4
22,150,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3/i5-1155G7/16GB/512GB SSD/2GB-GeForce MX350 کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1155G7 (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 512GB M2 SSD
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX350 2GB GDDR5
21,450,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3/i5-1155G7/24GB/512GB SSD/2GB-GeForce MX350 کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1155G7 (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
 • RAM: 24GB DDR4-3200
 • Storage: 512GB M2 SSD
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX350 2GB GDDR4
22,250,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3/i5-1155G7/24GB/256GB SSD/2GB-GeForce MX350 کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1155G7 (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
 • RAM: 24GB DDR4-3200
 • Storage: 256GB M2 SSD
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX350 2GB GDDR4
21,650,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3/i5-1155G7/16GB/1TB HDD+512GB SSD/2GB-GeForce MX350 کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1155G7 (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD 5400rpm 2.5" + 512GB M2 SSD
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX350 2GB GDDR4
22,550,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3/i5-1155G7/16GB/1TB HDD+256GB SSD/2GB-GeForce MX350 کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1155G7 (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD 5400rpm 2.5" + 256GB M2 SSD
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX350 2GB GDDR5
21,950,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3/i5-1155G7/16GB/1TB HDD/2GB-GeForce MX350 کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1155G7 (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD 5400rpm 2.5"
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX350 2GB GDDR4
21,350,000

دسته‌بندی