ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i3-1115G4/20GB/512GB SSD/UHD/TN کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i3-1115G4
 • Ram: 20GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: "512GB SSD M.2
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
17,840,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i3-1115G4/20GB/256GB SSD/UHD/TN کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i3-1115G4
 • Ram: 20GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 256GB SSD M.2
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
17,040,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i3-1115G4/20GB/1TB SSD/UHD/TN کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i3-1115G4
 • Ram: 20GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 1TB SSD M2 NVMe
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
19,140,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i3-1115G4/20GB/1TB HDD+512GB SSD/UHD/TN کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i3-1115G4
 • Ram: 20GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 2.5"512GB SSD M.2 + 1TB HDD
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
19,540,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i3-1115G4/20GB/1TB HDD+256GB SSD/UHD/TN کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i3-1115G4
 • Ram: 20GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 2.5"256GB SSD M.2 + 1TB HDD
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
18,740,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i3-1115G4/20GB/1TB HDD+128GB SSD/UHD/TN کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i3-1115G4
 • Ram: 20GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 2.5"128GB SSD M.2 + 1TB HDD
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
18,840,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i3-1115G4/20GB/1TB HDD/UHD/TN کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i3-1115G4
 • Ram: 20GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 2.5" 1TB HDD
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
18,340,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i3-1115G4/8GB/1TB HDD+128GB SSD/UHD/TN کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i3-1115G4
 • Ram: 8GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 2.5"128GB SSD M.2 + 1TB HDD
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
17,840,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i3-1115G4/12GB/1TB SSD/UHD/TN کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i3-1115G4
 • Ram: 12GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 1TB SSD M2 NVMe
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
18,340,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i3-1115G4/12GB/1TB HDD+128GB SSD/UHD/TN کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i3-1115G4
 • Ram: 12GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 2.5"128GB SSD M.2 + 1TB HDD
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
18,040,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i3-1115G4/8GB/1TB SSD/UHD/TN کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i3-1115G4
 • Ram: 8GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 1TB SSD M2 NVMe
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
18,140,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i3-1115G4/12GB/1TB HDD+512GB SSD/UHD/TN کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i3-1115G4
 • Ram: 12GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 2.5"512GB SSD M.2 + 1TB HDD
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
18,740,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i3-1115G4/12GB/512GB SSD/UHD/TN کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i3-1115G4
 • Ram: 12GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 512GB SSD NVMe
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
17,040,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i3-1115G4/12GB/1TB HDD+1TB SSD/UHD/TN کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i3-1115G4
 • Ram: 12GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 2.5"1TB SSD M.2 + 1TB HDD
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
20,040,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i3-1115G4/12GB/1TB HDD+256GB SSD/UHD/TN کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i3-1115G4
 • Ram: 12GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 2.5"256GB SSD M.2 + 1TB HDD
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
18,140,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i3-1115G4/12GB/1TB HDD/UHD/TN کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i3-1115G4
 • Ram: 12GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 2.5" 1TB HDD
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
17,540,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i3-1115G4/12GB/256GB SSD/UHD/TN کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i3-1115G4
 • Ram: 12GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 256GB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
16,240,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i3-1115G4/8GB/1TB HDD+512GB SSD/UHD/TN کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i3-1115G4
 • Ram: 8GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 2.5"512GB SSD M.2 + 1TB HDD
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
18,540,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i3-1115G4/8GB/512GB SSD/UHD/TN کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i3-1115G4
 • Ram: 8GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 512GB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
16,840,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i3-1115G4/8GB/1TB HDD+1TB SSD/UHD/TN کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i3-1115G4
 • Ram: 8GB Soldered DDR4-3200
 • Storage: 2.5"1TB SSD M.2 + 1TB HDD
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
19,840,000

دسته‌بندی