ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i5-1135G7/12GB/512GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1135G7
 • RAM: 12GB DDR4-3200
 • Storage: 512GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
25,360,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i5-1135G7/16GB/1TB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1135G7
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
26,860,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i5-1135G7/16GB/512GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1135G7
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 512GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
25,560,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i5-1135G7/16GB/1TB HDD+1TB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1135G7
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 1TB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
27,960,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i5-1135G7/16GB/1TB HDD+128GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1135G7
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 128GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
25,960,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i5-1135G7/12GB/1TB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1135G7
 • RAM: 12GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
26,660,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i5-1135G7/12GB/1TB HDD+1TB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1135G7
 • RAM: 12GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 1TB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
27,760,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i5-1135G7/12GB/1TB HDD+256GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1135G7
 • RAM: 12GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 256GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
25,860,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i5-1135G7/12GB/1TB HDD+128GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1135G7
 • RAM: 12GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 128GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
25,760,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i5-1135G7/12GB/1TB HDD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1135G7
 • RAM: 12GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
25,260,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i5-1135G7/8GB/512GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1135G7
 • RAM: 8GB DDR4-3200
 • Storage: 512GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
24,760,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i5-1135G7/8GB/1TB HDD+128GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1135G7
 • RAM: 8GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 128GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
25,160,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i5-1135G7/16GB/1TB HDD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1135G7
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
25,460,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i5-1135G7/16GB/256GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1135G7
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 256GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
24,960,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i5-1135G7/8GB/1TB HDD+512GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1135G7
 • RAM: 8GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 512GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
25,860,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i5-1135G7/8GB/256GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1135G7
 • RAM: 8GB DDR4-3200
 • Storage: 256GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
24,160,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i5-1135G7/16GB/1TB HDD+256GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1135G7
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD+256GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
26,060,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i5-1135G7/8GB/1TB HDD+256GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1135G7
 • RAM: 8GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 256GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
25,260,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i5-1135G7/16GB/1TB HDD+512GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1135G7
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 512GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
26,660,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i5-1135G7/8GB/1TB HDD/2GB-GeForce MX450/FHD

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-1135G7
 • RAM: 8GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
24,160,000

دسته‌بندی