ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i7-1165G7/8GB/1TB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1165G7
 • RAM: 8GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
29,670,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i7-1165G7/24GB/1TB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1165G7
 • RAM: 24GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
32,870,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i7-1165G7/16GB/1TB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1165G7
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
32,070,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i7-1165G7/16GB/512GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1165G7
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 512GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
30,770,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i7-1165G7/16GB/1TB HDD+512GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1165G7
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 512GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
31,870,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i7-1165G7/12GB/1TB HDD+512GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1165G7
 • RAM: 12GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 512GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
31,670,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i7-1165G7/12GB/1TB HDD+256GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1165G7
 • RAM: 12GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 256GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
31,070,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i7-1165G7/12GB/1TB HDD+128GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1165G7
 • RAM: 12GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 128GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
30,970,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i7-1165G7/12GB/512GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1165G7
 • RAM: 12GB DDR4-3200
 • Storage: 512GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
30,570,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i7-1165G7/8GB/512GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1165G7
 • RAM: 8GB DDR4-3200
 • Storage: 512GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
29,970,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i7-1165G7/8GB/1TB HDD+512GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1165G7
 • RAM: 8GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD + 512GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
31,070,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i7-1165G7/8GB/1TB SSD+1TB HDD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1165G7
 • RAM: 8GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD+1TB SSD M2
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
32,370,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i7-1165G7/8GB/1TB HDD+128GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1165G7
 • RAM: 8GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD+128GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
30,370,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i7-1165G7/8GB/1TB HDD+256GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1165G7
 • RAM: 8GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD+256GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
30,470,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i7-1165G7/16GB/1TB HDD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1165G7
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
30,670,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i7-1165G7/16GB/256GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1165G7
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 256GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
30,470,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i7-1165G7/16GB/1TB SSD+1TB HDD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1165G7
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD+1TB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
33,170,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i7-1165G7/16GB/1TB HDD+128GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1165G7
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD+128GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
31,170,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i7-1165G7/8GB/1TB HDD/2GB-GeForce MX450/FHD

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1165G7
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
29,670,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkbook 15/i7-1165G7/16GB/1TB HDD+256GB SSD/2GB-GeForce MX450/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1165G7
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB HDD+256GB SSD
 • Graphics: 2GB-GeForce MX450
31,270,000

دسته‌بندی