تغییر موجودی و قیمت

شیوه جدید ارتباط تامین‌کنندگان با تیم سایت

در این ویدیو توضیحات مختصری درباره شیوه ارتباط مجموعه آی تی صنف و کپ کیت با تامین کنندگان محترم داده شده است. دستور کار این تغییرات از ابتدای مهرماه اجرایی خواهد شد. لذا پیش از موعد مقرر ویدیوی این مطلب را مشاهده نمایید.