عدالت

معمای تقسیم نان!

( {{model.count}} نفر)

ماجرایی نقل شده است که دو فرد هم سفره بودند و نفر سومی به آنها اضافه شد.در ازای غذایی که به او دادند مبلغی پرداخت کرد و رفت، اما پس از آن، این دو مرد ماندند و تقسیم این درآمد... به اختلاف خوردند.


برو به بالا