زمان پردازش سفارش و ارسال کالا

به دلیل زمانبر بودن پردازش انبار و بسته بندی مرسوله ها، ارسال سفارشات و تحویل آن به مسئولین حمل و نقل به صورت زیر خواهند بود:

  1. آخرین زمان برای پذیرش سفارش و ارسال برای شهر تهران، ساعت 16:30 می‌باشد و همان روز ارسال خواهند شد.
  2. همچنین آخرین زمان برای پردازش سفارشات شهرستان، ساعت 15:30 می‌باشد و همان روز ارسال خواهند شد.
  • پردازش سفارشاتی که بعد از ساعت اعلام شده ثبت شده باشند، به روز کاری بعدی موکول خواهند شد و ارسال آنها طی دو روز آتی انجام خواهد شد.
  • سفارشات ثبت شده در روز پنجشنبه و جمعه، روز شنبه جمع آوری شده و همانروز پردازش و ارسال خواهند شد.
  • همچنین مدت زمان تحویل سفارش ها در شهرستان توسط چاپار کاملا به رویه‌های این سازمان بستگی دارد و از کنترل ما خارج است، اینگونه موارد بین 1 تا 3 روز پس از تحویل مرسوله به چاپار به دست شما خواهد رسید، شرایط زمانی و مکان تحویل اقلام نیز در این زمینه تعیین کننده خواهد بود. (شما می‌توانید آخرین جدول زمانبندی ارسال رو در فایل زیر مشاهده فرمائید.)

کالارسانان چاپار.pdf