کد پیگیری

برای پیگیری ارسال سفارش خود در صورتی که از روش ارسال چاپار یا تیپاکس استفاده کرده اید با کلیک روی لینک زیر کد پیگیری که از طرف سامانه برای شما ارسال شده است را وارد نمایید تا اطلاعات حمل برایتان نمایش داده شود

اگر برای ارسال سفارش خود از پست استفاده کردید در ابتدا وارد بخش سفارشات خود شوید 

کد پیگیری پست رسان را کپی کنید

داخل لینک زیر وارد کنید

حالا این کد پیگیری که به شما میدهد را در در این لینک زیر وارد نمایید تا وضعیت سفارش شما را نشان دهد