چگونه می‌توان فاکتور چاپی داشت؟

مشتریان می‌تونن با مراجعه به سایت، بخش کاربری و سپس قسمت سفارش‌ها، از بالای مشخصات سفارششون گزینه دانلود رو انتخاب کنن و فاکتورشون رو دانلود و سپس چاپ کنن.