دسته‌بندی

ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

لپ تاپ 14 اینچی لنوو مدل Thinkpad E14/i7-1255U/16GB/1TB SSD/2GB-GeForce MX550/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1255U
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX550 2GB GDDR6
49,810,000

لپ تاپ 14 اینچی لنوو مدل Thinkpad E14/i7-1255U/16GB/256GB SSD+512GB SSD/2GB-GeForce MX550/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1255U
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 256GB+512GB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX550 2GB GDDR6
49,210,000

لپ تاپ 14 اینچی لنوو مدل Thinkpad E14/i7-1255U/16GB/512GB SSD/2GB-GeForce MX550/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1255U
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 512GB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX550 2GB GDDR6
48,610,000

لپ تاپ 14 اینچی لنوو مدل Thinkpad E14/i7-1255U/24GB/1TB SSD/2GB-GeForce MX550/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1255U
 • RAM: 24GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX550 2GB
50,610,000

لپ تاپ 14 اینچی لنوو مدل Thinkpad E14/i7-1255U/24GB/256GB SSD+512GB SSD/2GB-GeForce MX550/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1255U
 • RAM: 24GB DDR4-3200
 • Storage: 256GB+512GB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX550 2GB
50,010,000

لپ تاپ 14 اینچی لنوو مدل Thinkpad E14/i7-1255U/24GB/512GB SSD/2GB-GeForce MX550/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Corei7-1255U
 • RAM: 24GB DDR4-3200
 • Storage: 512GB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX550 2GB
49,410,000

لپ تاپ 14 اینچی لنوو مدل Thinkpad E14/i7-1255U/8GB/1TB SSD/2GB-GeForce MX550/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1255U
 • RAM: 8GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX550 2GB GDDR6
49,010,000

لپ تاپ 14 اینچی لنوو مدل Thinkpad E14/i7-1255U/8GB/256GB SSD+512GB SSD/2GB-GeForce MX550/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1255U
 • RAM: 8GB DDR4-3200
 • Storage: 256GB+512GB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: NVIDIA® GeForce MX550 2GB GDDR6
48,410,000

لپ تاپ 14 اینچی لنوو مدل Thinkpad E14/i7-1255U/8GB/512GB SSD/2GB-GeForce MX550/FHD

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1255U
 • RAM: 8GB DDR4-3200
 • Storage: 512GB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: NVIDIA GeForce MX550 2GB GDDR6
47,610,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkpad E15/i7-1255U/12GB/1TB SSD/2GB-GeForce MX550/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1255U
 • RAM: 12GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: 2GB-GeForce MX550
47,100,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkpad E15/i7-1255U/12GB/256GB SSD+512GB SSD/2GB-GeForce MX550/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1255U
 • RAM: 12GB DDR4-3200
 • Storage: 256GB+512GB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: 2GB-GeForce MX550
46,500,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkpad E15/i7-1255U/12GB/512GB SSD/2GB-GeForce MX550/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1255U
 • RAM: 12GB DDR4-3200
 • Storage: 512GB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: 2GB-GeForce MX550
45,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkpad E15/i7-1255U/16GB/1TB SSD/2GB-GeForce MX550/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1255U
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: 2GB-GeForce MX550
47,300,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkpad E15/i7-1255U/16GB/256GB SSD+512GB SSD/2GB-GeForce MX550/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1255U
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 256GB+512GB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: 2GB-GeForce MX550
46,700,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkpad E15/i7-1255U/16GB/512GB SSD/2GB-GeForce MX550/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1255U
 • RAM: 16GB DDR4-3200
 • Storage: 512GB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: 2GB-GeForce MX550
46,100,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkpad E15/i7-1255U/24GB/1TB SSD/2GB-GeForce MX550/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1255U
 • RAM: 24GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: 2GB-GeForce MX550
48,100,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkpad E15/i7-1255U/24GB/256GB SSD+512GB SSD/2GB-GeForce MX550/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1255U
 • RAM: 24GB DDR4-3200
 • Storage: 256GB+512GB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: 2GB-GeForce MX550
47,500,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkpad E15/i7-1255U/24GB/512GB SSD/2GB-GeForce MX550/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1255U
 • RAM: 24GB DDR4-3200
 • Storage: 512GB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: 2GB-GeForce MX550
46,900,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkpad E15/i7-1255U/8GB/1TB SSD/2GB-GeForce MX550/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1255U
 • RAM: 8GB DDR4-3200
 • Storage: 1TB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: 2GB-GeForce MX550
46,500,000

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Thinkpad E15/i7-1255U/8GB/256GB SSD+512GB SSD/2GB-GeForce MX550/FHD کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i7-1255U
 • RAM: 8GB DDR4-3200
 • Storage: 256GB+512GB SSD M.2 NVMe
 • Graphics: 2GB-GeForce MX550
45,900,000

دسته‌بندی