سبد گوشی موبایل، حاوی گوشی های موبایل با رنگ بندی، و ترکیبِ تعدادی معیّنی است.


گوشی موبایل

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:


سبد شماره 290702 سامسونگ

این سبد شامل 3 عدد موبایل با تفکیک قیمتی به شرح جدول زیر به ارزش 14,800,000 تومان می باشد.


سبد شماره 290705 سامسونگ و شیائومی

این سبد شامل 10 عدد موبایل با تفکیک قیمت به شرح جدول زیر به ارزش 59,950,000 تومان می باشد.


سبد شماره 290704 سامسونگ و شیائومی

این سبد شامل 8 عدد موبایل با تفکیک قیمت به شرح جدول زیر به ارزش 46,680,000 تومان می باشد.


سبد انتخابی موبایل سامسونگ و شیائومی

سبد مورد نظر خود را بچینید و در صورت باقی بودن موجودی خرید خود را تکمیل نمایید. تعداد دریافتی شما برابر با تعداد خرید از سبد ضرب در تعداد هر سطر موبایل های انتخاب شده داخل سبد خواهد بود. دقت نمایید پیش از نهایی کردن سفارش خود از ضوابط تحویل رنگ‌های موبایل‌ها مطمئن شوید.