ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل Ideacentre 5/i5-11400/16GB/1TB HDD+1TB SSD/Grey کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-11400
 • RAM: 2x 8GB UDIMM DDR4-2933
 • Storage: 1TB HDD 7200rpm 3.5 + 1TB SSD M2
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 730
19,920,000

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل Ideacentre 5/i5-11400/16GB/1TB HDD+512GB SSD/Grey کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-11400
 • RAM: 2x 8GB UDIMM DDR4-2933
 • Storage: 1TB HDD 7200rpm 3.5 + 512GB SSD M2
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 730
18,620,000

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل Ideacentre 5/i5-11400/16GB/1TB HDD+256GB SSD/Grey کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-11400
 • RAM: 2x 8GB UDIMM DDR4-2933
 • Storage: 1TB HDD 7200rpm 3.5 + 256GB SSD M2
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 730
18,020,000

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل Ideacentre 5/i5-11400/16GB/1TB HDD+128GB SSD/Grey کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-11400
 • RAM: 2x 8GB UDIMM DDR4-2933
 • Storage: 1TB HDD 7200rpm 3.5 + 128GB SSD M2
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 730
17,920,000

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل Ideacentre 5/i5-11400/16GB/1TB HDD/Grey کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-11400
 • RAM: 2x 8GB UDIMM DDR4-2933
 • Storage: 1TB HDD 7200rpm 3.5
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 730
17,420,000

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل Ideacentre 5/i5-11400/12GB/1TB HDD+1TB SSD/Grey کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-11400
 • RAM: 4GB+8GB UDIMM DDR4-2933
 • Storage: 1TB HDD 7200rpm 3.5 + 1TB SSD M2
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 730
19,570,000

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل Ideacentre 5/i5-11400/12GB/1TB HDD+512GB SSD/Grey کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-11400
 • RAM: 4GB+8GB UDIMM DDR4-2933
 • Storage: 1TB HDD 7200rpm 3.5 + 512GB SSD M2
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 730
18,270,000

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل Ideacentre 5/i5-11400/12GB/1TB HDD+256GB SSD/Grey کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-11400
 • RAM: 4GB+8GB UDIMM DDR4-2933
 • Storage: 1TB HDD 7200rpm 3.5 + 256GB SSD M2
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 730
17,670,000

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل Ideacentre 5/i5-11400/12GB/1TB HDD+128GB SSD/Grey کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-11400
 • RAM: 4GB+8GB UDIMM DDR4-2933
 • Storage: 1TB HDD 7200rpm 3.5 + 128GB SSD M2
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 730
17,570,000

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل Ideacentre 5/i5-11400/12GB/1TB HDD/Grey کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-11400
 • RAM: 4GB+8GB UDIMM DDR4-2933
 • Storage: 1TB HDD 7200rpm 3.5
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 730
17,070,000

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل Ideacentre 5/i5-11400/8GB/1TB HDD+1TB SSD/Grey کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-11400
 • RAM: 1x 8GB UDIMM DDR4-2933
 • Storage: 1TB HDD 7200rpm 3.5 + 1TB SSD M2
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 730
19,270,000

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل Ideacentre 5/i5-11400/8GB/1TB HDD+512GB SSD/Grey کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-11400
 • RAM: 1x 8GB UDIMM DDR4-2933
 • Storage: 1TB HDD 7200rpm 3.5 + 512GB SSD M2
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 730
17,970,000

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل Ideacentre 5/i5-11400/8GB/1TB HDD+256GB SSD/Grey کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-11400
 • RAM: 1x 8GB UDIMM DDR4-2933
 • Storage: 1TB HDD 7200rpm 3.5 + 256GB SSD M2
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 730
17,370,000

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل Ideacentre 5/i5-11400/8GB/1TB HDD+128GB SSD/Grey کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-11400
 • RAM: 1x 8GB UDIMM DDR4-2933
 • Storage: 1TB HDD 7200rpm 3.5 + 128GB SSD M2
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 730
17,270,000

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل Ideacentre 5/i5-11400/8GB/1TB HDD/Grey کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-11400
 • RAM: 1x 8GB UDIMM DDR4-2933
 • Storage: 1TB HDD 7200rpm 3.5
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 730
16,770,000

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل Ideacentre 5/i5-11400/4GB/1TB HDD+1TB SSD/Grey کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-11400
 • RAM: 1x 4GB UDIMM DDR4-2933
 • Storage: 1TB HDD 7200rpm 3.5 + 1TB SSD M2
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 730
18,920,000

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل Ideacentre 5/i5-11400/4GB/1TB HDD+512GB SSD/Grey کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-11400
 • RAM: 1x 4GB UDIMM DDR4-2933
 • Storage: 1TB HDD 7200rpm 3.5 + 512GB SSD M2
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 730
17,620,000

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل Ideacentre 5/i5-11400/4GB/1TB HDD+256GB SSD/Grey کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-11400
 • RAM: 1x 4GB UDIMM DDR4-2933
 • Storage: 1TB HDD 7200rpm 3.5 + 256GB SSD M2
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 730
17,020,000

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل Ideacentre 5/i5-11400/4GB/1TB HDD+128GB SSD/Grey کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i5-11400
 • RAM: 1x 4GB UDIMM DDR4-2933
 • Storage: 1TB HDD 7200rpm 3.5 + 128GB SSD M2
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 730
16,920,000

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل Ideacenter 5/i3-10105/16GB/1TB HDD+1TB SSD/UHD/Grey کاستوم شده

ویژگی‌های محصول
 • CPU: Intel Core i3-10105
 • RAM: 2x 8GB UDIMM DDR4-2666
 • Storage: 1TB HDD 7200rpm 3.5 + 1TB M.2 SSD
 • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 630
16,910,000